fbpx

Utformning av nya räcken runt kungsbalkong

Frågeställare: Björn
Hej I vårt hus pågår just nu en renovering av kungsbalkongen. Nytt golv o nytt räcke. Rivning gjordes av en firma och byggandet av en annan. Av en händelse pratade jag med en av byggjobbarna. Jag fick då reda på att han till sin hjälp för räckets utformning hade fått två fotografier och att han tittade på balkongräcket på huset bredvid. Det gamla balkongräcket bestod av 6 breda betongpelare (bredd 70 cm, djup 20 cm, hög 90 cm) med mellanliggande metallpinnar och ett räcke ovanpå som sträckte sig från gavel till gavel (djup 20 cm, höjd 10 cm). Detta gav en höjd på 100 cm. Vilket var förmodligen dåtidens standard. Nu har det byggts 6 nya breda betongpelare (bredd 70 cm, djup 20 cm, hög 110 cm). u00c4nnu har inte metallpinnar monterats. Det förefaller som att räcket från gavel till gavel inte återskapas. Men jag vet inte men det skulle inte återställa de ursprungliga proportionerna. Jag trodde i min enfald att renovering betyder att återställa till nyskick och att man skulle återskapa detta räcke på en höjd 100 cm som det var förut med tillägg av en handledare ovanpå som gav ny höjd på 110 cm vilket är krav idag på nybyggen. Har jag rätt eller fel? Huset är grönmarket och ritad av Björn Hedvall. Alla fyra husen mot gatan som inte är hörnhus har kungsbalkonger. Alla kungsbalkonger var då utrustade med balustrader. Idag har ett hus sin balustrad kvar. Två av husen hade tills i höstas sina originalräcken dock pinnar istället för balustrar, varav den ena med ovanpåliggande handledare för extra höjd. Den fjärde har hela räcket bytts ut till typ bara metallpinnar, förmodligen gjordes det under 60 talet.

Svar:
Detta är ett gott exempel på de små förändringarna som till slut förvanskar helheten. I den här typen av projekt som har skydd i detaljplanen bör det alltid finnas en kunnig antikvarie  som i samråd med arkitekten gestaltar förändringarna på ett respektfullt och varsamt sätt. Ibland kan åsikterna gå isär och som hyresgäst kan det vara svårt att påverka. Men man kan alltid kontakta Stadsbyggnadskontoret eller Stadsmuseet om man befarar att kulturhistoriska värden förvanskas.

keyboard_arrow_up