fbpx

Län: Halland
Ort: Kungsbacka

Trafikverket tillsammans med Kungsbacka kommun planerar för att bygga ut järnvägsspåren och centralen inne i Kungsbacka centrum. I Trafikverkets utredning framgår att minst 35 byggnader behövs rivas. Många av dessa villor är byggda under tidigt 1900-tal och de utgör en fantastisk villastad mitt inne i centrum. Flera av dessa byggnader är upptagna i Bebyggelseregistret (Riksantikvarieämbetet). De är B- och C-klassade enligt bedömning från Hallands länsmuseum. I kulturmiljöprogrammet för Kungsbacka kommun står att området kring Järnvägsgatan är en kulturmiljö som visar ett enhetligt utformat och fortfarande relativt välbevarat egnahemsområde.

Bilder: Sandra Wilhelmsson

Kulturmiljöprogram för Kungsbacka: https://karta.kungsbacka.se/linked_docs/kulturmiljovardsprogram/kmv.pdf

keyboard_arrow_up