fbpx

Kulturmagasinet Ge Järnet, Nykvarn

Län: Stockholm
Ort: Nykvarn

Den aktuella magasinsbyggnaden på Stallbacksvägen 2 såldes omkring 2006 till Nykvarns kommun. Byggnaden är en stor och vacker magasinslokal i ett vackert område i närheten av ett centralt område kring en damm och vacker herrgårdsbyggnad som förvaltas av Svenska Kyrkan. Fram till 2016 användes lokalen flitigt av idrottsföreningar (Nykvarns Bågskytteförening, Millwalkers linedancingförening m.fl.) Samt av ungdomar i en inomhus-skatepark. 2016 genomfördes en besiktning där lokalen dömdes ut fullständigt – och all verksamhet flyttades ut. Lokalens förre ägare hade bytt tak och fönster och från utsidan ser byggnaden ut att vara i gott skick. Beiktningsprotokollet finns inte tillgängligt på kommunens hemsida, men kan möjligen begäras ut. Kommunen har därefter begärt in en eller möjligen två offerter på renovering, som låg på omkring 23 Mkr – detta gjordes 2017 och därefter har inget gjorts. Vissa idéer har funnits hos kommunen att bygga bostäder i området vilket skulle förändra kulturmiljön kring kvarndammen och sannolikt göra området mindre tillgängligt för övriga kommuninvånare.

Bevarandeprogram från 2023

Artikel i lokaltidningen om att lokalen är utdömd, 2016

Artikeln i lokaltidningen om medborgarförslag 2024

Länk till namninsamling

 

 

 

 

keyboard_arrow_up