fbpx

Kulturhistoriskt boende på Gotland

Att restaurera autentiska byggnader för uthyrning är vägen till både bevarande och innehållsrik turism.

Kulturhistoriskt boende är ett projekt som bedrivs av Länsstyrelsen och Länsmuseet på Gotland. Inom ramen för projektet restaureras några av Gotlands kulturhistoriskt intressanta byggnadsmiljöer för att sedan göras tillgängliga för allmänheten genom veckouthyrning. Ett sätt att få fler att ta del av den lokala byggnadsvårdens resultat.

På Gotlands landsbygd finns åtskilliga kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer. Flera av dem har i olika grad förfallit i takt med att användningen minskat. Omfattande arbeten har under 1990-talet lagts ned för att restaurera de ursprungliga byggnads- och gårdsmiljöerna, i viss mån har man fått återskapa dem.

Det finns exempel på gårdar som efter insatserna inte nyttjas eller underhålls, eftersom såväl restaurering som underhåll i många fall blivit för kostsamma för de enskilda fastighetsägarna.

För att resultatet av insatserna ska bli bestående krävs att man förvissar sig om att fastigheterna kommer att utnyttjas på ett sådant sätt att de blir lönsamma.

 

I England och på Irland har man sedan flera år tillbaka etablerat en organiserad form av kulturturism. Liknande idéer har växt fram kring de gotländska gårdarna, där fastighetsägare ska kunna bedriva turistboende i kulturhistoriskt intressant miljö. Det är ont om autentiska miljöer, men med det här projektet kommer dessa att bli tillgängliga för allmänheten, dels som referensobjekt för föredömligt byggande och dels i användningssyfte.

Målet är att genom restaureringsinsatserna färdigställa ett antal autentiska byggnader möjliga att hyra ut och på så sätt också öka omfattningen av kultur- och ekoinriktad turism på Gotland samt skapa en varsam användning av och ökad tillgänglighet till byggnaderna.

Byggnaderna, som är spridda runt om på Gotland, är samtliga av kulturhistoriskt intresse, inte sällan byggnadsminnesförklarade. Den geografiska spridningen ger möjlighet att lära känna olika delar av Gotland. Storlek, läge och standard på boendet varierar likaså. Från en liten flygel med ett rum och kök till en hel manbyggnad med plats för ett par familjer. Från gård med aktivt åretruntliv och fastighetsägare i grannhuset till ensam gård utan grannar. Standarden kan variera från utedass och vattenpump till dusch på rummet.
Kulturhistoriskt boende kan vara ett intressant alternativ för den som på semestern vill uppleva något annorlunda. Man bor på landet, kommer nära den genuina gotländska kulturen och naturen. Det kan också bli en semestervecka för rekreation eller fylld av inspiration.

Anna Karlström

Byggnadsantikvarie vid Länsmuseet på Gotland och har bland annat varit ansvarig för det EU-finansierade projektet Kulturhistoriskt boende på Gotland.

www.kulturboende.com

3/2000

keyboard_arrow_up