fbpx

Kulör för röd sandsten på sockel

Frågeställare: Jerker Karlén
Hej! Vi bor i ett säteri (1650) som är reveterat och gult kalkavfärgat, vita pilastrar. Efter 10 år har vi nu till sist bestämt oss för att måla den cementputsade sockeln i kalkstensröd kulör. Hur gjorde man förr? Hur fick man till den lite ljusare, matta, ofta flammiga röda kulören? Vi antar att de kalkavfärgades med diverse pigment, vilka pigment användes ex på Svindersvik (flygel)? Vilken typ av färg ska vi använda till vår cementputs? Silikatfärg tänker vi först men den ytan brukar bli platt och livlös, helt jämnt och tråkigt avfärgad. Finns någon färg som går att använda på cementgrund men som ger samma röda nyans? Kanska kan man använda samma pigment men annan bas?

Svar:
Det är oftast kalkfärg som ger den typiska matta, flammiga och levande kulören på både putsade fasader och socklar på äldre hus.
Ursprungligen har inte socklar putsats med cement i dagens mening, det fanns helt enkelt inte sådant på 1600-talet.
På en kalkputs går det så gott som alltid bra att måla med en kalkfärg men på den hårda cementputsen är det svårt att få kalken att bita fast ordentligt.
Rödaktiga kalkfärger är nästan alltid pigmenterade med någon typ av järnoxidrött pigment, det ger en klar och ljus nyans i kombination med den vita basen av kalk.
För att uppnå ett utseende liknande det jag sett av Svindersviks sockel så krävs det nog nästan en kalkfärg av något slag. Kanske kan en hydraulisk kalkfärg fungera?
En kunnig leverantör/återförsäljare av kalkfärger bör kunna vägleda dig ytterligare, kanske kan du knacka loss en liten bit puts från och skicka in till leverantören för en mera exakt bedömning av hårdhet, sugning och andra avgörande egenskaper hos din sockelputs? På så sätt får man alltid de absolut bästa rekommendationerna!

keyboard_arrow_up