fbpx

Hur slipper man gräs mellan kullerstenarna?

Frågeställare: Monica Ulmefors
Hej Vi har ett torp från 1863 vi vill lägga kullersten på vid ingången till huset. Vad skall vi ha för undermaterial för att inte gräset skall växa igenom.

Svar:
Många har försökt att hitta metoder och material som långsiktigt skall förhindra växtlighet mellan markstenar men naturen vill annorlunda om ytan inte utsätts för dagligt slitage eller regelbunden behandling med växtgift. Anledningen är att fukt binds i materialet mellan stenarna och de frön och pollen som kommer uppifrån får ett gynnsamt klimat att växa i. Ett tjockt dränerande underlag med till exempel makadam minskar förutsättningen för kraftigare växtlighet. Gatsten sätts normalt i sand som tyvärr binder fukt. Om stenarna är jämntjocka kan man använda mer dränerande stensorter. Ett alternativ är att så kortväxande gräs mellan stenarna.

keyboard_arrow_up