fbpx

krypgrund med nya förutsättningar

Hej! Vi bor i ett torp från 1929. Det står på torpargrund, eller rättare sagt på granitblock tätade med murbruk. Den verkar bra ventilerad och i hyfsat skick, men jorden är nära och tecken finns på markfukt (har ännu ej mätt). Vi ska nu göra en liten tillbyggnad som förlänger huset längs med gaveln då frugan vill ha rinnande vatten i köket. I samband med detta river vi upp golvet i köket. Nybygget blir på grund av lättklinkerblock. Jag har funderat på hur jag ska hantera fuktproblematik i grunden, i det nya såväl som i det gamla.
Jag tänkte motvilligt lägga plast mot mark för att hantera markfukt, isolera marken på plasten med lecakulor för att hindra avkylning av varm sommarluft, ev täta ventilerna med stenull över högsommaren av samma anledning, ordentligt med luft upp mot trossbotten, trossbotten med blindbotten och isolering av Huntons träfiber. Jag blir förvirrad av att försöka förstå fuktvandring. Är en helt öppen trossbottenlösning bra eller dåligt för att hantera fukt i grunden? Jag tänker att fukten kan vandra åt båda håll men också att värme borde kunna vandra neråt i en organisk isolering och minska risken för kondensfukt där?

Svar:

Förutsättningarna skiljer sig från hus till hus beroende på markförhållanden, läge i terrängen och så vidare. Därför är det svårt att ge tvärsäkra råd i detta forum. Och just krypgrunder har relativt ofta fuktproblem, det finns till och med hustillverkare som bygger krypgrunder där avfuktare ingår i huskonstruktionen. Beträffande plast finns erfarna byggnadsvårdare som både avstår och förespråkar plast i grunden. Syftet med plasten är att hindra uppstigande markfukt att komma upp i krypgrundsutrymmet. Förutsatt att uppstigande markfukt är den huvudsakliga fuktkällan är det en billig och fungerande lösning, framförallt vid nybyggnad då plasten även kan läggas under murarna så att markfukt inte kan ta sig upp i murverket. Osäkerhet kring långsiktigt åldrande, miljöaspekter samt oförutsedda fuktkällor gör dock att man i många fall fördrar att bygga tillbyggnaden på dränerande och ibland isolerande, mineralisk fyllning som till exempel makadam respektive skumglas. Lite vägledning ges i artikeln På säker grund men om det rör sig om en helt ny tillbyggnad är det klokt att anlita en erfaren byggare som kan vägleda utefter förhållanden på platsen.

keyboard_arrow_up