fbpx

Krogen Björklinge

Län: Uppsala
Ort: Björklinge
Datum: 28-01-2011

Oviss framtid/rivningshot. I den lilla tätorten, tillika kyrkorten, Bjöklinge utanför Uppsala står en gammal krog/handelsbod inför en osäker framtid. Byggnaden fungerar idag som bostads- och affärshus, men dess historia sträcker sig tillbaka till 1700-talet. Fastighetsägaren har ansökt om rivningslov och ansökan har beviljats. Ärendet gick aldrig på remiss till Upplandsmuseet, men de har nu genomfört en besiktning av byggnaden tillsammans med fastighetsägaren. Härigenom har framkommit att fastighetsägaren inte ställer sig ovillig till ett bevarande – men då måste man hitta en ny funktion till byggnaden. Förhoppningsvis lyckas man hitta en ny användning och därigenom trygga husets framtid. På Björklinges hemsida har engagerad allmänhet börjat diskutera frågan. (Länk nedan).

Uppdateringar
09-01-2012
Tisdagen den 10/1-2012 påbörjas rivningen av krogen Björklige.

Externa länkar
Björklinges hemsida

keyboard_arrow_up