fbpx

Kråkhättan, torp

Län: Stockholm
Ort: Norrtälje

Torp i Roslagen med anor sedan 1600-talet. Byggnaden ligger inom Vämlinge gård, som kännetecknas av herrgårdsmässig bebyggelse med tillhörande marker, torp, samt den gamla exercisplatsen Vämlinge hed. I kulturmiljöutredningen för Estuna-Lohärad, tillgänglig via Norrtälje kommuns hemsida påpekas det att det idag finns ”bristande underhåll av den befintliga bebyggelsen som på sikt kan riskera att påverka miljöns kulturhistoriska värde.”

keyboard_arrow_up