fbpx

Kräftriket, Norra Djurgården, Stockholm

Yttrande över förslag till detaljplan

2023-04-20

Kräftriket ligger i norra delen av Kungliga Nationalstadsparken i Stockholm. Området innehåller den tidigare Veterinärhögskolan, en miljö av stort kulturhistoriskt värde; dels en del från början av 1900-talet i nationalromantisk stil och dels en del från 1940- till 50-talen. I planförslaget, på samråd, föreslås en hög exploatering som föreningen i flera avseenden anser strider mot lagreglerna för nationalstadspark.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up