Korsmöte av spröjs

Frågeställare: Bobbo
Var hittar jag beskrivning om hur man snickrar korsmöte av fönsterspröjs?

Svar:
Skulle önska att jag hade en sån beskrivning. Jag gör såna korsmöten för hand med hjälp av japansåg och vasst stämjärn. Serietillverkar man fönster skaffar man sig en spröjsklipp för i runda slängar 20000 kr.
Jag har sett minst två sätt att korsa spröjs. Det vanligaste är att båda spröjsarna går hela genom krysset. I det andra fallet är den ena spröjsen hel medan den andra delas i två som tappas in i den hela.