fbpx

Korrugerad tjärpapp?

Frågeställare: Mats
Hej I Upphärad sydöst om Trollhättan finns en magasinsbyggnad uppförd under första halvan av 1900-talet. Taktäckningen har jag aldrig sett tidigare – den ser ut som tjärpapp. Spikskallarna sticker upp ovanför materialet vilket kan bero på att profilen har deformerats av tyngden från snö. Är det någon som vet om det är tjärpapp? Någon kanske också känner till vilket företag som tillverkade detta och produktnamn? Produktionstid? Hur levererades materialet – skivor? rullar? Tacksam för svar! Mats

Svar:
Takmaterialet på bilden är en formpressad cellulosaskiva impregnerad med asfalt. Den var vanlig på 1950 och -60-talen. Produktnamnet är Onduline och produkten finns fortfarande att köpa även om profilen och format har ändrats. Det råder delade meningar om materialets hållbarhet men som relativt billigt taktäckningsmaterial med låg vikt och som är lätt och enkelt att montera finns en marknad. Materialet har liksom fibercement bättre akustiska egenskaper än plåt eller plast.

keyboard_arrow_up