fbpx

Köpa sunda byggvaror – tredje vågens byggnadsvård?

Byggnadsvårdens goda material och väl beprövade metoder ­närmar sig allt mer den »vanliga« byggbranschen. FOTO: Jacob Rudenstam

Det finns flera exempel på att den konventionella byggbranschen närmar sig byggnadsvården. Katinka Schartau har rest runt bland byggnadsvårdsbutikerna i Småland, och ger här fyra goda exempel på ett ökat intresse för sunda material.  

I ntresset för sunda och miljövänliga byggnadsmaterial ökar. I både radio och TV kan vi ta del av ämnet byggnadsvård, som tränger allt bredare och djupare in hos husägare runtom i landet.

Sedan 2000-talets början har jag hört byggnadsvårdare och mig själv säga att man vill att byggnadsvårdens material och metoder ska ta sig in i den »vanliga« byggbranschen. Byggnadsvårdens byggnadsmaterial är diffusionsöppna och passar bra in i samtidens vilja att leva, konsumera naturliga och återbrukbara material. Jag tycker vi kan kalla detta den tredje vågens byggnadsvård.

Fokus på byggnadsvård

Den första vågen var på 1970-talet med rörelser som Alternativ stad, och i samband med byggnadsvårdsåret 1975 bildades Svenska föreningen för Byggnadsvård, som föreningen hette då. Den gången var fokus dels de högre ståndens bebyggelse, dels rivningshotade hus. Begreppet varsam renovering myntades bland arkitekter och byggare.

Vi hade en andra stor byggnadsvårdsvåg i början av 1990-talet. Då uppmärksammades till exempel att modernismens bebyggelse var hotad. 

Trä i fokus hos Sunda byggvaror, visningsvägg för lister och paneler. FOTO: Jacob Rudenstam

Sunda byggvaror

I Småland hittar vi just nu fyra exempel på att byggnadsvården tar ett kliv närmare den vanliga byggbranschen. Sunda byggvaror startade 2020 av Richard Waldermansson och Jakob Rudenstam. Idéen var att driva ­företaget vid sidan av »vanliga« jobb och att Sunda Byggvaror skulle vara webbaserat och marknadsförda sig via sociala media. 

Till en början handlade det om ett smalt utbud av diffusionsöppna isoleringsmaterial. När de skulle börja sälja färg kontaktades André Blomgren, som driver 34:ans byggnadsvård i Jönköping och han blev delägare i företaget. Ägarna ville ha en fysisk butik och finns nu i ett industrihotell utmed gamla riksettan, några mil norr om Husqvarna, vid Lyckås gård.

Sortimentet består av verktyg, byggvaror, ­lister och paneler från lokala hyvlerier, färg, kulturbeslag, kalk och lerprodukter. Web­butiken säljer över hela Sverige och målare som använt konventionella färgtyper har börjat hitta till Sunda byggvaror, som har ett stort utbud av diffusionsöppna färgtyper och efterfrågan på kärnfuru ökar hela tiden.

Simon Jonegård bakom disken på Grenåsa byggnadsvård. FOTO: Simon Jonegård

Grenåsa byggnadsvård

Grenåsa byggnadsvård söder om Jönköping öppnade också 2020, och är en efterträdare till Qvarnarp Byggnadsvårdsbutik i Eksjö. 

Butiken ligger i en välbevarad by med tre gårdar, där hus och marker successivt restaureras. Rörelsen drivs av Simon Jonegård som äger en släktgård i Grenåsa och som dessutom har köpt ytterligare två gårdar i byn. 

Runt Grenåsa by finns en liten vandringsslinga med information om odlingslandskap och byggnader. FOTO: Simon Jonegård

Ambitionen är att Grenåsa byggnadsvård ska inspirera till satsningar för att bevara och utveckla den småländska byggnadskulturen och det småländska odlingslandskapet. Runt byn finns en vandringsslinga på ca 1 km där hus och odlingsmarkerna presenteras. Besökare får ta del av de åtgärder som görs och lära sig om varsam restaurering. 

Simon är utbildad geograf med kulturlandskapet som expertområde. Han har tidigare bland annat arbetat på Skogsstyrelsen och har därmed både kunskaper om och intresse för hur skogen och landskapet ska skötas och utvecklas.

Utbudet omfattar ett stort lager av åter­brukade husdelar, men även nytillverkat som lampor, beslag, skruv, spik och smide, färg, lindrev, penslar, lera m.m. Kunskap och redskap kring skötsel av odlingslandskapet tillhandahålls också. 

Soläng

Lite längre söderut, nära Näshult i Vetlanda kommun, driver Erik Hjärtfors företaget Soläng, som säljer trävaror. Erik började bygga timmerhus och utveckla skogsbruket på en släktgård, men köpte en egen gård i Näshults socken 2009. Där byggde Erik inredningar och höll lager av trävaror och förädlade trä för att bygga timmerhus. 

Erik som är utbildad skogsmästare driver nu Soläng i en före detta husfabrik och sortimentet  är stolpar i olika dimensioner, trä­paneler, större plank. De tar också fram ­bjälkar och annat trämaterial på beställning. En annan nisch är att såga fram lövträ för möbeltillverkning. 

Nytt för i år är ett café, och Soläng ska utvecklas till att även bli en nod för event och utbildning. Tillsammans med Smålands skogsstrategi, som drivs av de tre regionerna i Småland, leder Erik arbetet med att bilda en ekonomisk förening för mindre aktörer som gör specialträ. 

Både nytt och återbruk finns i flera av byggnadsvårdsbutikerna. FOTO: Simon Jonegård

Wederlöfs byggnadsvård

I Kronobergs län finner vi Wederslöfs byggnadsvård som drivs sedan 2008 av Stefan Holmberg. Erfarenheten av att renovera egna hus ledde till att han öppnade en butik i ett magasin på gården. 

Stefan säljer cellulosa- och träfiberisolering och började själv åka runt och isolera 2011. 

I butiken finns traditionellt byggnadsvårdsmaterial som linoljefärg, beslag, penslar, lumppapp, lammskinn från egna lamm, tvålar, linoljesåpa, borstar, trädgårdsmöbler osv. I ladorna finner vi förutom en massa ­isoleringsmaterial begagnade byggnadsdelar som fönster, dörrar mm. 

Jag frågar Stefan om han har märkt av ­någon tredje våg? Ja, efterfrågan på färg och isoleringsmaterial har ökat omsättningen med 35 % under Coronapandemin, svarar Stefan. Ett flertal hantverkare är återkommande kunder och under de senaste fem åren har icke byggnadsvårdsintresserade byggare och snickare börjat hittat till butiken, för att främst köpa isoleringsmaterial (som inte kliar). 

Ett kliv framåt

Är inte dessa exempel bevis på att vi är i den tredje vågen, där den konventionella byggbranschen tar ett kliv närmare byggnadsvårdens kunskaper och värderingar och byggnadsvårdens aktörer vidgar sina cirklar?

Katinka Schartau, arkitekt och länsombud i Kronobergs län

keyboard_arrow_up