Kontorsvillan, Bollnäs järnvägsområde

Län: Gävleborg
Ort: Bollnäs
Datum: 2021-11-26

En ny detaljplan innebär att man kommer tillåta rivningar i området. Vagnverkstaden revs tidigare i höst.  Den nya detaljplanen är anpassad för att tillåta en stor bandyhall inom järnvägsområdet.

Kontorsvillan är byggd 1906 och utpekad som kulturhistoriskt värdefull av Länsmuseet i Gävle. I länsmuseets utredning står att byggnaden är viktig för förståelsen av järnvägsområdet och att den är utformad med tydlig arkitektonisk medvetenhet.

Nu är rivningslov beviljat, med hänvisning till att byggnadens inomhusluft innehåller föroreningar (PAH) men i så låga halter att kommunens miljöinspektör menar att det ändå skulle gå att ha kontorsverksamhet i byggnaden.

Externa länkar
Detaljplan