fbpx

Konsthallen 15 m.fl. Djurgården, Stockholm

Flygfoto med de tilltänkta nya byggnaderna.

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Två nya runda byggnader, Nya Moriska och Nya Gubbhyllan planeras på Hasselbacken i Stockholm. En byggnation av detta slag gör bland annat att sikten från nuvarande Hasselbackens huvudbyggnad mot Djurgårdsvägen störs. Byggnaderna är heller inte anpassade till stadsbilden och natur- och kulturvärden på platsen.

Planritning som visar de två nya runda byggnaderna.

Planförslaget ingår i Kungliga nationalstadsparken. Förslaget skulle skada den historiska läsbarheten, medföra negativ påverkan av betydelse och innebära en omfattande ny bebyggelse som dessutom i princip bör bedömas som en ny verksamhet. Förslaget strider därmed mot intentionerna i lagen för nationalstadspark.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har vid flera tillfällen yttrat sig över föreslagna detaljplaner. Samtliga yttranden kan läsas här.

Press

”Stockholms gröns lunga hotad av ”Abba-land”, Proletären 2021-10-04

”De kräver byggstopp på Djurgården -Här planeras det för ny byggnation på Djurgården”, Mitti Stockholm 2021-04-17

”Så vill 3E bygga ut Hasselbacken med 75 rum”, Fastighetsvärlden 2021-03-24

”Hasselbackens portal riven – upprör kulturbevarare: ”Är chockad”, SVT Nyheter Stockholm 2021-03-22

Nya Gubbhyllan sedd från Djurgårdsvägen med Cirkus t.h.
Vy från Djurgårdsvägen mot Hasselbacken med Nya Moriska t.v. och Nya Gubbhyllan t.h.
Nya Gubbhyllan sedd från Djurgårdsvägen. Cirkus t.h.
Modell, Nya Moriska i förgrunden. Även musikpaviljongen skymtar på bilden.
Hasselbacken, den befintliga huvudbyggnaden.
keyboard_arrow_up