Kondens mellan inner- och ytterfönster

Rebecca Tiger

79625

Rebecca.m.tiger@gmail.com",

Rebecca Tiger
"1d1b17d5-2213-4942-96a5-298092707f52":
"0":
Her jag skulle vilja komma i kontakt med någon i föreningen som kan hjälpa mig förstå varför vissa av mina vinterfönster skapar kondens mellan fönster och vissa inte, försöker googla och blir förvirrad, är det för tätt i innerfönster, för otätt utefönster, vi har varmgrund och ej färdig ventilation ännu så det kan spela in, ej fönster där nere, två av tre fönster på övervåning. Jag behöver veta vad mitt nästa steg är? Tacksam för svar. Hälsningar Rebecca huset på Hölö

I princip skall utrymmet mellan fönsterbågarna vara ventilerad med uteluft och den inre bågen skall vara tät mot karmen. Anledningen är att man inte vill att varm inomhusluft, som innehåller mer fukt, skall komma in mellan bågarna och kondensera på det kalla ytterglaset.rn<p>Om man har lösa innefönster som man sätter in på vintern brukar man använda fönsterremsor för tätning av innerbågen och fönstervadd mellan bågarna för att suga upp överskottsfuktighet. Dessa finns att köpa på <a href="hos-dig/byggnadsv%C3%A5rdsbutiker" target="_blank" rel="noopener">byggnadsvårdsbutiker</a>.rn<p>I hus med två våningsplan är det normalt ett övertryck på övervåningen som vill ta sig ut genom otätheter vilket ökar risken för fönsterkondens, framför allt i sovrum som innehåller mycket fuktig utandningsluft på nätterna.&nbsp;rn<p>Kontrollera att det finns fungerande frånluft på övervåningen genom ventiler i skorstenen och/eller från badrum. Det bästa är om man kan reglera frånluften med ställbart ventilationsdon beroende på årstid och antal boende. Annars kan det bli en onödig energiförlust. Om det blir kondens på insidan av<em> innerfönstren</em> så är det ett tydligt tecken på dålig ventilation.rn<p>I övervåningen kan man överväga att använda helt täta fönsterlister av till exempel silikon förutsatt att ventilationen fungerar som den ska. Sen kan man prova sig fram med att skära upp någon eller några decimeter i överkanten för att få mer luftväxling.rn<p>En annan mycket vanlig orsak till fönsterkondens är att mellanrummet mellan bågarna i kopplade fönster är för smalt och att luften då inte kan cirkulera. Orsaken brukar vara att man använt för tät färg på fönsterbågarna, till exempel plastfärg, som gör att fukthalten i träet har ökat och därmed fått träet att svälla. En kortsiktig lösning är att klämma in några tändstickor mellan bågarna som håller luftspalten öppen. Den långsiktiga lösningen är renskrapning och byte till linoljefärg vid nästa renovering.