fbpx

Komplettera snickerier

Det är sällan bra att vara klåfingrig i I synnerhet om det går ut över gamla hus. Ändå kan hus behöva förändras. De kan behöva repareras på grund av eftersatt underhåll, och man kan vilja ta bort tidigare generationers mindre lyckade förändringar. Det kan också röra sig om tillskott som måste göras för att huset skall kunna användas och därmed bevaras. I dessa sammanhang behöver snickerierna kompletteras.

Tidsprägel

Dörr, sockel och foder till vänster från ca 1920 skvallrar om att väggen (till klädkammare) byggdes då. Till höger foder och dörr som visar att rummet är ca 100 år äldre.

Snickeriernas utseende har prägel av sin tid. Tillverkningen har följt modeväxlingar på samma sätt som det mesta som människan producerar. Tidsprägeln gör att de kan dateras, något som ofta innebär att förändringar i en byggnad, kanske allra bäst, kan avläsas med hjälp av snickerierna. i ett gammalt hus utgör de ”årsringar” och förtydligar dess historia.

Skall snickerier ersättas eller kompletteras blir valet inte enkelt. Frågan har inte ett enda och enkelt svar, och i stället för att ge mig in i restaureringsideologi, som här skulle leda för långt, ska jag bara försöka ge några användbara råd. Således inte vad man bör skaffa, vilket i praktiken ofta är den svåra frågan.

Anskaffning

För att komplettera snickerier kan det bara i undantagsfall bli fråga om att återanvända, och då förhoppningsvis inte genom att plundra en annan byggnad. Det normala är dock att nytillverka. För dörrar, men även för bröstningspaneler och fönster, fordras stor kunskap av tillverkaren. Det krävs professionell insats och en snickeriverkstad bör anlitas. Vid komplettering av lister finns flera alternativ för anskaffning.

Handverktyg eller maskiner

I hus där snickerierna en gång tillverkades med handverktyg har listerna ofta relativt enkla former. Egen tillverkning för hand kan därför övervägas av entusiasten, med hjälp av antingen (gamla) profilhyvlar eller fräs. Enklast är det normalt att göra nya socklar, eftersom de ofta har en enda profil. Även taklister kan ha varit enkla, ofta utformade som en enkel snedbräda. Foder däremot har ofta mer komplicerade former och kräver en större arbetsinsats och tillgång till flera verktyg.

Med möjligheten att bearbeta trä maskinellt som skapades efter mitten av 1800-talet blev snickerierna ofta alltmer intrikata även i enkla hus. Att försöka sig på att kopiera sådana för hand är svårt, dessutom både orimligt och felaktigt.

Är man villig att betala en måttlig engångskostnad (1000-2000 kr) så kan man hitta många snickeriverkstäder som gör ett lämpligt hyvelstål till en list, och som därefter tillverkar den till ungefär samma pris per meter som en standardlist kostar på ett byggvaruhus. Givetvis kan även snickerier av äldre typ nytillverkas på detta vis.

Köpa på brädgård

Utbudet av lämpliga snickerier på brädgårdar är begränsat men i lyckosamma fall kan där finnas vad man söker.

Den typ av lister som var vanlig vid övergången mellan 1800- och 1900-talen kan idag köpas på många ställen. Däremot kan det vara svårare att hitta lister med den mjuka form som, i romantisk 1700-talsanda, var vanlig på 1910- och 20-talen.

Per Rydberg

Arkitekt med eget kontor i Vadstena.

4/1998

keyboard_arrow_up