fbpx

Björn
Jag önskar köpa 2 st kolonner för renovering av ett gammalt hus.Var kan jag hitta dessa?

Jag antar att det rör sig om kolonner i trä för utomhusbruk. Vänd dig till ett snickeri med kunskaper om traditionellt byggande. Virkeskvalitéen är viktig för att du inte skall få sprickor och röta. Detta är även viktigt om det är inomhus med tanke på träets rörelser över året. Om du är medlem i föreningen kan du vända dig till ditt länsombud som känner till bra snickerier i ditt län.
Om du har kvar de gamla kolonnerna så kan de använda dem som förlaga. Annars kan en skicklig snickare även använda äldre fotografier om de finns. Om kolonnerna är ett nytt tillskott till huset bör du konsultera en restaureringsarkitekt för en måttsatt ritning. Om resultatet skall bli bra är det viktigt att proportionerna stämmer och kolonnskaftets krökning blir rätt, – en konst som inte alla arkitekter behärskar idag och som tyvärr syns på många nya hus med "gammal" arkitektur.

7617