Koloniområde vid Drevviken

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 11-02-2010

Rivningshot. Stockholms kommun planerar att riva ett åttiotal kolonistugor från 1930-talet i Drevviken, intill Hökarängsbadet, och ersätta dem med bostäder. I ett yttrande har Stockholms stadsmuseum påtalat att området har stora kulturhistoriska värden och att det bör bevaras. Den planerade exploateringen hotar inte bara en värdefull kulturmiljö utan även en känslig ekologisk zon och ett uppskattat rekreationsområde. Hökarängens friluftsförening har startat en namninsamling mot förslaget och hoppas på så vis kunna få politikerna att ändra sig. Läs mer på Hökarängens friluftsförenings hemsida. (Länk nedan).

Uppdateringar
17-11-2011
Kommunal stöld av privat egendom. Så beskriver Lars Epstein händelserna i Drevviken i en artikel i DN. (Länk nedan).

Externa länkar
Hökarängens friluftsförening
DN