koloniområde vid Drevviken

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 11-02-2010

Rivningshot. Stockholms kommun planerar att riva ett åttiotal kolonistugor från 1930-talet i Drevviken, intill Hökarängsbadet, och ersätta dem med bostäder. I ett yttrande har Stockholms stadsmuseum påtalat att området har stora kulturhistoriska värden och att det bör bevaras. Den planerade exploateringen hotar inte bara en värdefull kulturmiljö utan även en känslig ekologisk zon och ett uppskattat rekreationsområde. Hökarängens friluftsförening har startat en namninsamling mot förslaget och hoppas på så vis kunna få politikerna att ändra sig. Läs mer på Hökarängens friluftsförenings hemsida. (Länk nedan).

Uppdateringar
17-11-2011
Kommunal stöld av privat egendom. Så beskriver Lars Epstein händelserna i Drevviken i en artikel i DN. (Länk nedan).

Externa länkar
Hökarängens friluftsförening
DN

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

november 2019
januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!