Knuttimrat 60-tal

Frågeställare: Magnus Sörenson
Hej!
Vi ska köpa ett knuttimrat fritidshus från 1965 som är byggt med dubbelspontade 4″-plank. Det finns röta i en del ändträ och flera plankor i de sydliga/ostliga fasaderna har stora sprickor. Antagligen rör det sig om torrröta, som nu exponerar träet för fukt.
Frågorna är givetvis många. Finns det någon vedertagen metod för att stoppa nedbrytningen och förlänga livslängden utan att för den skull tvingas till att byta hela plank?

Tacksam för hjälp.
Hälsningar,
Magnus Sörenson

Svar:
I princip kan man stoppa angreppet genom ett kontrollerat klimat, men det är svårt i en yttervägg. Ibland kan man tycka att åtgärder blir lite för omfattande i liknande fall och mindre angrepp kanske inte behöver åtgärdas om de bara kan hållas under observation. Men det är omöjligt att avgöra via detta forum och jag tycker du skall ta kontakt med en timmerman eller erfaren snickare(om du är medlem kan du få kontakter via ditt länsombud) som kan besiktiga på plats och ge ett åtgärdsförslag.