fbpx

Klarabergsgatan 37 i Stockholm

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 20-02-2011

Uppdatering: Enligt en planbeskrivning gällande Hotell Continental upprättad den 2012-08-17 av Stockholms stadsbyggnadskontor kommer byggnaden att bevaras och Citybanans ny uppgång kommer att inrymmas i den nya hotell- och terminalbyggnaden vid Vasagatan. (Källa: Wikipedia)

Det modernistiska kontorshuset på Klarabergsgatan 37 uppfördes 1959 efter ritningar av Leif Olav Moen och Lennart Tham. I samband med att en ny entré för Citybanan började planeras uppstod ett rivningshot mot byggnaden. Nu har Jernhusen, Storstockholms Lokaltrafik och Trafikverket förespråkat en annan plats för entrébyggnaden – men trots det har stadsbyggnadskontoret beviljat den tidigare rivningsansökan. Skönhetsrådet har motsatt sig rivningen då de anser att byggnaden är ett av de främsta svenska exemplen på Le Corbusiers arkitektoniska idéer. Läs mer i Dagens Nyheter. (Länk nedan).

Externa länkar
Utrymt i smala Klarabergsgatan 37 | Vi i Solna 6 feb 2013
Unikt hus riskerar rivning – i onödan | Dagens Nyheter 26 april 2010
Klarabergsgatan 37 på Wikipedia

keyboard_arrow_up