Klarabergsgatan 37 i Stockholm

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 20-02-2011

Uppdatering: Enligt en planbeskrivning gällande Hotell Continental upprättad den 2012-08-17 av Stockholms stadsbyggnadskontor kommer byggnaden att bevaras och Citybanans ny uppgång kommer att inrymmas i den nya hotell- och terminalbyggnaden vid Vasagatan. (Källa: Wikipedia)
Det modernistiska kontorshuset på Klarabergsgatan 37 uppfördes 1959 efter ritningar av Leif Olav Moen och Lennart Tham. I samband med att en ny entré för Citybanan började planeras uppstod ett rivningshot mot byggnaden. Nu har Jernhusen, Storstockholms Lokaltrafik och Trafikverket förespråkat en annan plats för entrébyggnaden – men trots det har stadsbyggnadskontoret beviljat den tidigare rivningsansökan. Skönhetsrådet har motsatt sig rivningen då de anser att byggnaden är ett av de främsta svenska exemplen på Le Corbusiers arkitektoniska idéer. Läs mer i Dagens Nyheter. (Länk nedan).

Externa länkar
Utrymt i smala Klarabergsgatan 37 | Vi i Solna 6 feb 2013
Unikt hus riskerar rivning – i onödan | Dagens Nyheter 26 april 2010
Klarabergsgatan 37 på Wikipedia

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

mars 2020
april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler