fbpx

Kirunakolonin

Län: Halland
Ort: Laholm

Barnkolonin Kirunakolonin byggdes under 1920-talet. I Kulturmiljö Hallands bebyggelseinventering har byggnaden fått klass B, det vill säga byggnad av omistligt värde som bör skyddas i detaljplan eller områdesplan.

En ansökan om rivning har lämnats in, och detaljplanen håller på att ändras för att möjliggöra byggandet av 30–50 lägenheter på platsen. Detaljplanen har varit ute på samråd och skickas nu vidare för granskning. Länsstyrelsen påpekar i samrådsredogörelsen att det vore bättre om kommunen arbetade för att bevara och utveckla den gamla Kirunakolonin istället för att riva. Samhällsbyggnadskontoret anser dock att byggnaden är i för dåligt skick för att bevaras.

Kirunakolonin skulle återigen kunna fungera som en viktig samhällsfunktion med positiva kulturella och sociala värden både för boende och besökare i Mellbystrand.

Planprogram: https://www.laholm.se/globalassets/upload/miljo–och-byggnadsnamnd/samhallsbyggnadskontoret/detaljplaner/03-granskning-detaljplaner/amot-151-m.fl/dpl-amot-1_51_planbeskrivning.pdf

Plankarta: https://www.laholm.se/globalassets/upload/miljo–och-byggnadsnamnd/samhallsbyggnadskontoret/detaljplaner/03-granskning-detaljplaner/amot-151-m.fl/dpl-amot-1_51_m.fl_plankarta.pdf

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler