fbpx

Kirunakolonin på väg att rivas

Hej Arianna Benigno!

Du har engagerat dig mot rivningen av den så kallade Kirunakolonin i Mellbystrand. Vad är det för typ av hus?
– Kirunakolonin är en träbyggnad från 1920 som ser ganska enkel ut. Från början det var en restaurang med pensionat. Den omvandlades till barnkoloni 1945 och blev renoverad och ombyggd då.

Varför borde den bevaras?
–Byggnaden utpekas av RAÄ som kulturhistorisk värdefull mest för den funktion den haft och den viktiga roll den spelat i Mellbystrands utveckling. Delar av byggnaden har blivit klassade som kulturhistoriskt värdefulla, t ex rotundan som man byggde 1945, och dess kulturhistoriska särdrag beaktas.

–Dessutom är det som vid alla rivningar, ett resursslöseri att inte planera för att återanvända ett gammalt hus.

Varför vill man riva den idag?
– Huset förfaller och man vill bygga nytt med 50 lägenheter istället. Det händer överallt i landet: man har en gammal byggnad på en attraktiv tomt, som man låter förfalla. Därefter påstår man att det är för sent att rädda det och kan istället utnyttja tomten till nybyggnation.

Det händer överallt i landet: man har en gammal byggnad på en attraktiv tomt, som man låter förfalla. Därefter påstår man att det är för sent att rädda det och kan istället utnyttja tomten till nybyggnation.

Fastighetsägaren säger att byggnaden är fallfärdig, stämmer det?
– Jag har inte möjlighet att kolla hur det ser ut inuti, men från en okulär besiktning ser det ganska bra ut utifrån. Jag har svårt att bedöma insidan, ägaren har delat med sig bilder av vissa delar av byggnaden som är ruttna. De hävdar att taket är i dåligt skick och det är ju naturligt att det blir så när man inte underhåller det. Men jag har sett byggnader i värre skick restaurerade till sin forna glans. Något som självklart kräver kunskap, tålamod och pengar.

– Redan 2009, när Kulturmiljö Halland dokumenterade byggnadens historia fanns fuktskador och mögel. Jag kan förstå att ägaren är frustrerad över att vi vill lyfta frågan om bevarande, eftersom byggnaden behöver en ganska stor insats i nuläget.

– Men det känns också märkligt att ägaren klagar på att byggnaden är inte i fint skick längre, 40 år efter att man slutat använda den. Det är ju fastighetsägaren som har ansvar att ta hand av fastigheten, ingen annan! Så det verkar för mig vara tydligt att planen från början var att man skulle låta huset stå i öde – för sen utnyttja placeringen och bygga nytt.

Vad borde man göra av huset istället för att riva det?
– Jag är ganska övertygad att om man vill verkligen ta hand av en historisk byggnad kan man göra det även om det finns skador. Om man vill förtäta området med flera lägenheter, borde det vara möjligt att bygga om kolonin till lägenheter. Eftersom Mellbystrand verkar satsa mycket på turism och vill bygga nya hotell, borde de ha möjlighet att koppla gamla historia till ny och återigen använda kolonin som pensionat eller liknande. Men de är bara några ideer, det finns mer kreativa möjligheter och lösningar som säkert man kan hitta på om man skulle vilja bevara huset.

Vad händer nu?
– Det är synd att vi har kommit in i frågan för sent. Då det finns inte så mycket vi kan göra, planprocessen är nästan i sin slutfas.

– Det är viktigt att allmänheten lär hur det funkar med den demokratiska processen kring en plandetaljsförändring. Det finns verktyg man kan använda. Man kan till exempel starta ett tillsynsärende för att anmäla till kommunen att en fastighetsägaren missköter sin fastighet. Då startar en process för att undersöka hur det står till med byggnaden.

Läs mer om Kirunakolonin här.