Karpatorpet

Län: Kalmar
Ort: Svartbäcksmåla, Nybro

Båtsmanstorpet Karpatorpet med två torp och en jordkällare ägs av Nybro kommun. Byggnaderna finns utpekade i inventering utförd av Kalmar läns museum år 2010. Där framgår att byggnaden ligger i en torpmiljö som ger ett genuint helhetsintryck. Troligen finns en koppling till Pukebergs glasbruk, och därmed utgör det en del av brukets kulturmiljö. Byggnaderna är troligen från tidigt 1900-tal. Nybro kommun menar att eftersom stugorna är angripna av hussvamp, måste de rivas, istället för att saneras och renoveras.

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

mars 2020
Inget evenemang hittades!