fbpx

Karolinska Institutet

Län: Stockholm
Ort: Solna
Datum: 25-05-2010

Rivningshot vissa byggnader. Karolinska Institutet i Solna började uppföras 1946 efter en arkitekttävling som vanns av Ture Ryberg. Ett genomgående karaktärssdrag i campusområdets många byggnader är den sparsmakade men eleganta tegelarkitekturen, något som senare arkitekter efter Rybergs död 1961 har respekterat och följt i de byggnader som tillkommit, inte minst Peter Celsings och Johan Celsings byggnader från 1976 respektive 1993. 
Denna historiska kontinuitet planeras nu att brytas i samband med uppförande av en ny aula i avvikande arkitektur och betydligt större skala. Den nya aulan skall placeras på platsen för befintligt bibliotek, kårhus, samt den huvudbyggnad där Nobels medicinpristagare har utsetts under många år, med andra ord en byggnad med stora symbolvärden för en internationell publik. Läs föreningens yttrande och debattartiklarna Förstör inte KI:s unika campus och Rädda Karolinska institutet i Svenska Dagbladet. (Länkar nedan).

Externa länkar
Föreningens yttrande 
Förstör inte KI:s unika campus
Rädda Karolinska institutet

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler