Karlaskolans gymnastiksal

Län: Västmanland
Ort: Kungsör

I kvarteret Kaplanen centralt i Kungsör finns Karlaskolan från 1904, med kringliggande byggnader. Den fristående gymnastikbyggnaden uppfördes på 1930-talet. Skolbyggnaderna ingår i ett antaget kulturmiljöprogram. Gymnastiksalen är skyddad med q i en detaljplan från 2009, och utgör en viktig del i sammanhanget med övriga skolbyggnader på området. I den detaljplan som nu har tagits fram, föreslås att q-märkningen tas bort för att kunna riva gymnastiksalen och istället bygga bostäder på platsen. Västra Mälardalens Myndighetsförbund och Kungsörs hembygdsförening påpekar i sina yttranden att det i den nya detaljplanen saknas motivering till varför skyddsbestämmelsen tas bort när man i den gällande planen anser byggnaden som bevarandevärd. Om skyddsbestämmelsen ska tas bort, bör detta föregås av att ett nytt antikvariskt utlåtande tas fram. Kommunens svar är att en renovering av gymnastiksalen är alltför kostsam för att vara motiverad. Kungsörs centrum är redan idag utarmat på äldre bebyggelse, och det är angeläget att bibehålla de få delar som ännu finns kvar.

Externa länkar

Samrådsredogörelse Kaplanen 7 och 9 2019-03-11 GDPR anpassad

Granskningshandling Kaplanen 20190311