Karlaskolans gymnastiksal

Län: Västmanland
Ort: Kungsör

I kvarteret Kaplanen centralt i Kungsör finns Karlaskolan från 1904, med kringliggande byggnader. Den fristående gymnastikbyggnaden uppfördes på 1930-talet. Skolbyggnaderna ingår i ett antaget kulturmiljöprogram. Gymnastiksalen är skyddad med q i en detaljplan från 2009, och utgör en viktig del i sammanhanget med övriga skolbyggnader på området.I den detaljplan som nu har tagits fram, föreslås att q-märkningen tas bort för att kunna riva gymnastiksalen och istället bygga bostäder på platsen. Västra Mälardalens Myndighetsförbund och Kungsörs hembygdsförening påpekar i sina yttranden att det i den nya detaljplanen saknas motivering till varför skyddsbestämmelsen tas bort när man i den gällande planen anser byggnaden som bevarandevärd. Om skyddsbestämmelsen ska tas bort, bör detta föregås av att ett nytt antikvariskt utlåtande tas fram. Kommunens svar är att en renovering av gymnastiksalen är alltför kostsam för att vara motiverad. Kungsörs centrum är redan idag utarmat på äldre bebyggelse, och det är angeläget att bibehålla de få delar som ännu finns kvar.

Externa länkar

Samrådsredogörelse Kaplanen 7 och 9 2019-03-11 GDPR anpassad

Granskningshandling Kaplanen 20190311

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler