fbpx

Kan vi fylla tomrummet bakom kakelugnen?

Frågeställare: Jenny

Hej. Vi hade tänkt att måla om murstocken runt vår kakelugn. Innan detta vill vi fylla i sprickorna som är belägna ovanför kakelugnen samt fylla i med någon sorts bruk bakom kakelugnen, på sidorna. Man ser att det tidigare suttit bruk där men gissningsvis var det inte en passande sort föregående ägare använt. Det vi undrar är om vi får fixa detta själva samt med vilken sorts bruk vi ska göra det i sådana fall. Vi har aldrig fått anmärkning på något på vare sig brandskyddskontroller eller vid den årliga sotningen. Med vänlig hälsning Jenny

Svar:

På bilderna ser det ut som att ugnen lutar lite ut i rummet och man kan se spår av tidigare lagningar. Det är inte ovanligt att ugnar lutar lite utåt på grund av att golvbjälklaget tyngs ned av ugnens tyngd med åren. Otätheter uppkommer då högst upp där rökkanalen går in i skorstenen. Sprickorna på sidorna av ugnen är mest ett estetiskt problem men i båda fallen bör man använda lerbruk som är elastiskt och reversibelt. Som ny ägare av en kakelugn kan det vara klokt att köpa ett par timmar av en kakelugnsmakare för att lära känna sin ugn och få en bedömning av eventuellt vårdbehov och tips på underhåll som man kan göra själv.

keyboard_arrow_up