Kan man lerklina skarv mellan syll och stenfot i oktober?

Är det för sent att klina skarven mellan syllstock och stenfot inomhus nu i början av oktober när det kan vara under 10 grader varmt? Det finns ingen husvärme eller el att tillgå. Blir det för hög luftfuktighet? Många olika bud kring detta så jag vänder mig till expertisen 🙂

Svar:

Jag anser att det är för kallt nu utan stöd av värme. Det beror i och för sig lite på var det är i landet, men generellt skulle jag avråda nu. Skulle det finnas el och kan man övervaka torkprocessen skulle jag inte tveka att göra det. Utan el ör det för riskabelt.

Frågan är besvarad av lerjordsbyggare Johannes Riesterer, Johannes Eld och Lera AB