fbpx

Län: Uppsala
Ort: Östhammar
Datum: 01-04-2011

Förfall/Rivningshot. Källörsskolan i Östhammar, som uppfördes som societetshus 1885 under badortsepoken, står idag helt utan underhåll. Den kulturhistoriskt intressanta byggnaden, som en gång var ortens stolthet, hotas nu av förfall och rivning. Istället för att väcka den gamla pärlan till liv planeras för ett nytt hotell på tomten. Det är anmärkningsvärt att politikerna inte ser värdet av byggnaden – som skulle kunna räddas om bara viljan fanns. Läs mer i länken nedan.

Uppdateringar
20-09-2012
Källörsskolan kommer att rivas, det beslutade tekniska nämnden i början av september. Östhammars kommun vill bygga ett nytt stadshotell på tomten.
09-01-2013
Tekniska nämndens beslut har överklagats av Miljöpartiets ledamot i tekniska nämnden, Arno Unge, som framfört hård kritik mot beslutsgången och handhavandet inom kommunen. Ett så viktigt beslut borde behandlas av kommunfullmäktige. Även Upplandsmuseet motsätter sig en rivning. Tekniska nämndens arbetsutskott har nu beslutat att rivningsbeslutet inte verkställs förrän överklagandet har avgjorts. Men i väntan på beslut fortsätter huset att förfalla. Upplandsmuseet har tagit fram en utredning om Källörsskolan i Östhammar. Deras utredning slår fast att huset är i relativt gott skick och att det har stort kulturhistoriskt värde. Utredningen ställer sig kritisk till att tidigare kostnadsberäkningar för en upprustning gjorts i jämförelse med moderna byggnader.
28-05-2013
Beslutet att riva en av Östhammars mest kända byggnader, Källörsskolan, upphävs nu av förvaltningsrätten. Tekniska nämnden i Östhammar, som tog beslutet i höstas, hade inte rätt att fatta beslutet utan det borde ha tagits i kommunfullmäktige, slår förvaltningsrätten fast.
16-09-2013
Den 10 september 2013 klubbades kommunstyrelsens förslag om ett optionsavtal med Peab och Millimeter Arkitekter igenom i kommunfullmäktige. Därigenom har man valt att påbörja en försäljning av mark och byggnad under Länsstyrelsens pågående utredning om byggnadsminnesförklaring. Hotell kommer i första hand, bostäder i andra, säger Millimeter Arkitekter efter beslutet om optionsavtal för Källörstomten.
09-01-2014
Societetshuset ska bevaras! Kommunen, bygdegårdsföreningen och Millimeter arkitekter är nu överens om att societetshuset ska bevaras. Bygdegårdsföreningens önskemål om att få restaurera och bedriva verksamhet i societetshuset ser ut att kunna bli verklighet om inte allt för lång tid. Länsstyrelsen har valt att inte byggnadsminnesförklara Källörsskolan. De konstaterar att byggnaden och området har ett stort lokalhistoriskt värde som en symbol för det badortsliv som präglade Östhammar kring förra sekelskiftet. Området och byggnaden skulle kunna anses uppfylla kulturminneslagens krav på att vara ”synnerligen märklig” och därmed möjlig att byggnadsminnesförklaras. Länsstyrelsen konstaterar dock att fastighetsägarens aktiva intresse behövs för att en byggnadsminnesförklaring ska vara aktuell. Förslaget avslås därför.

Externa länkar
Uppsala nya tidning – Östhammars stolthet förfaller
Uppsala nya tidning
Vill återställa Källörsskolan till 40-tal
Beslut att riva anrika Källörsskolan rivs upp
Hård debatt om Källör
Byggbolag avgör societetshusets framtid
”Hotell går före bostäder”
Länsstyrelsen avslår förslag om byggnadsminnesförklaring av Källörsskolan  
Societetshuset ska bevaras

keyboard_arrow_up