Bakstugan, Nääs 2019

VÄSTERGÖTLAND 24-29 juni
Det är en fantastisk upplevelse bara att komma till Nääs. Herrgården och övriga byggnader ligger vackert inbäddade i grönskan vid sjön Sävelången. Området utgörs av en högreståndsmiljö som sedan 1600-talet domineras av Nääs slott.

Strax väster om slottet ligger August Abrahamsons slöjdseminarium, en miljö som tillsammans med slottsbebyggelsen byggnadsminnesförklarades 1991. På Nääs  finns det mesta av originalinredningen fortfarande kvar!

Under sommarens byggnadsvårdsläger på Nääs fick våra deltagare teoretisk och praktisk handledning i: målning med linoljefärg, fönsterrenovering, omläggning av sadeltak med lerpannor och undertak av stickespån, reparation av takfot, tillverkning av vanliga färgtyper, byte av vindskivor.