fbpx

Kallhall i mullbänksgrund?

Vi har en enkelstuga från 1830 som vi nu restaurerar. Grunden är en gammal mullbänk. Vi planerar att lyfta upp golvet och fylla upp grinden med skumglas och täta med lerklining.
Vi funderar dock på om det går att lämna hallen orörd. Det är en kallhall. Går det att göra kammare och storstuga men lämna hallen som den är? Eller påverkar det resten av huset?

De lokala hantverkarna menar att vi måste bygga trossbotten och isolera golvet men det känns för oss inte som en bra idé då utrymmet under huset är relativt grundt. Går det att göra en trossbotten i hallen om övriga rum isolerats med skumglas?

Svar:

Om hallen är omgiven av rum som får ny isolering och dränering genom skumglaset kommer det att påverka även hallen. Så länge det rör sig om hygroskopiska material bör det inte vara något problem, grunden i hallen kommer att hållas torr. Men det är en poäng att isolera hallen längs ytterväggen så att det blir vindtätt. Fyllningen har sannolikt satt sig och då kan man lyfta på en eller ett par brädor längs ytterväggen och vindtäta med lerbruk längs grunden och eventuellt lägga på lite linisolering under brädorna. Då blir det både vindtätt och lite varmare.

keyboard_arrow_up