Källeryds stationshus

Källeryds stationshus i augusti 2022.

Län: Västra Götaland
Ort:
Herrljunga

2022-08-22

Källeryds stationshus planeras att rivas efter att Trafikverket är skyldiga att bullersandera bostadsfastigheter nära järnvägen och stationshuset används som fritidshus. Kostnaden blev för hög och ägaren gick med på inlösen. Fastighetsbeteckningen är Herrljunga Källunga 12:2 och är sedan inlösen vintern 2021-2022 i Trafikverkets ägo med tillträde 31 oktober 2022. Därefter ska ansökan om rivning lämnas in till Herrljunga kommun.

Tobias Holmen, bygglovshandläggare på Herrljunga kommun, stadsarkitekt Emil Hjalmarsson och antikvarie Eivind Clesson, länsstyrelsen Västra Götaland är kontaktade.

2022-08-21

Stationshuset är för tillfället räddat och planer på att använda det som samlingslokal finns.

Externa länkar

Källeryd station