fbpx

Kalle Melin är Årets byggnadsvårdare 2019

Hej Kalle Melin, 
Grattis till titeln Årets byggnadsvårdare 2019!

Vilket är det mest intressanta projekt du jobbat med?
– Frågan är lite svår att besvara. Det är många projekt som är det intressantaste när det pågår men ska jag välja 3 större projekt som haft stor betydelse för mig och som jag tror har en  långsiktig betydelse för kulturmiljövården i stort så är det:
Södra Råda rekonstruktionen som under många års tid ökat kompetensen och kunskapen om Medeltida träbyggande.
Ingatorps restaureringen där frukterna från Södra Råda kunde praktiseras i bevarandet av en av våra mest intakta 1200 tals byggnader och stiftsprojektet Historisk timmermanskonst i Lunds stift där inventering, skadebesiktning, kunskapsspridning har en aktiv roll i bevarandet av stiftets hundratals medeltida byggnader.

– I Stiftsprojektet har jag fått möjligheten att samverka med stiftet, länsstyrelsen, församlingarna, byggnadsingenjörer, arkitekter och entreprenörer. Den breda samverkan har i många fall resulterat i mindre åtgärder än planerat vilket fått till följd att skattemedel sparats och vårt kulturarv bevarats i större utsträckning. Viljan att lära ut och lära av de inblandade är som regel stor.

Hur skulle du beskriva en vanlig arbetsdag?
– En vanlig arbetsdag kan bestå av arbete i skogen med yxa som verktyg, det kan vara en dag av rapport och artikelskrivande på kontoret eller så tumlar jag runt på någon kyrkvind. Det blir mer och mer at jag håller föreläsningar om projekten jag är involverad i så en vanlig dag kan vara väldigt annorlunda mot nästa vanliga dag.

 

Att bortse från hans forskning är som att tänka sig Motörhead utan Lemmy vilket leder till den logiska slutsatsen att Gunnar Henriksson var skiftesverkets Lemmy

 

Vilka är dina egna förebilder?
– En förebild jag haft länge är Gunnar Henriksson, att bortse från hans forskning är som att tänka sig Motörhead utan Lemmy vilket leder till den logiska slutsatsen att Gunnar Henriksson var skiftesverkets Lemmy. Han var inte bara kunnig utan även grymt trevlig och tog sig tid att besvara alla mina frågor och åka runt med mig på Öland när han var en bra bit över 80. Men det är många andra personer som gett mig liknande upplevelser så kanske det kan sammanfattas i att mina förebilder är grymt kunniga personer som är nyfikna på att lära och som glatt tar till sig ny kunskap även om den visar att deras tidigare hypoteser inte riktigt höll. Jag har den stora förmånen att få samarbeta med många av mina förebilder både nationellt och internationellt.

Vad är det svåraste med ditt arbete?
– Det svåraste är att ofta vara tvungen att tacka nej till spännande projekt. Därför prioriterar jag att samverka med så många som möjligt och byta kunskap, byggnadsvård är ett lagspel där stora synergier finns att hämta.

 

Byggnadsvård är ett lagspel där stora synergier finns att hämta.

 

MOTIVERING
Utmärkelsen Årets byggnadsvårdare 2019 i kategorin Vårda tilldelas Karl Magnus Melin, timmerman och doktorand vid Göteborgs universitet.

”Karl Magnus Melin har i över två decennier verkat för ett bevarande av, och spridit kunskap om det historiska kulturarvet. Som projektledare för Historisk Timmermanskonst vid Lunds stift har han medverkat vid flera viktiga restaurerings- och konserveringsprojekt där unika värden har kunnat tas tillvara. Ett av dessa är rekonstruktionen av Södra Råda kyrka där han nu är byggledare.

Karl Magnus Melins expertis har genom samarbeten, projekt och föreläsningar kunnat spridas till hantverkare, byggnadsvårdare och studenter runt om i landet vilket kommer att långsiktigt positiva effekter kulturvården.”

 

 

keyboard_arrow_up