fbpx

Kalla golv på mullbänk med två jordkällare

Vi ska renovera mullbänken i timmerhuset, lerklina och lägga hasopor. Det ligger två jordkällare med ventiler ut under köket och vardagsrummet. En har varmvattenberedare och den andra är tom. Det drar upp kallet genom brädorna på båda. Vi står i valet att flytta varmvattenberedaren i anslutning till ny hygien utbyggnad. Min fråga är, skulle det gå att skotta igen jordkällarna med allt löst som blir över när vi tömmer mullbänken? Om vi inte gör det, eller det är en dålig ide, hur kan vi få dom täta och inte dra kallt?

Svar:

Jordkällare under huset har liknande förutsättningar som krypgrunder. Beroende på markförhållanden kan de fungera bra eller dåligt. Läs mer i artikeln På säker grund. Där står inledningsvis vilka enkla åtgärder man kan vidta för att minska eventuell fuktbelastning. Väl fungerande jordkällare är en resurs, speciellt i kristider när strömmen har gått och ökar värdet på huset. Försök i första hand att få dem att fungera bra. Måttlig luftomsättning genom justerbara ventiler är en grundförutsättning och frånluftsventilerna skall löpa genom grundmuren en bit under bjälklaget. Det isolerade bjälklaget ovanför källarna skall vara vindtätt underifrån (lera, vindtät papp eller duk i blindbotten), isoleringen skall vara hygroskopisk (cellulosafiber eller motsvarande – läs mer i Energiboken) och innergolvet av trä får inte ha täta skikt som tät färg eller plastmattor så att eventuell fukt kan diffundera igenom. Kalla och dragiga golv beror även ofta på att fyllningen har satt sig och det bildas luftspalter under trägolvet. För att undvika detta skall grundmuren upp till och med bjälklagshöjd vindtätas med lerkling, vindpapp eller vindtät duk och bjälklagsisoleringen skall kompletteras främst längs ytterväggarna så att isoleringen ligger an mot golvbrädorna. Till exempel med lin som är ett elastiskt isoleringsmaterial (Isolering och snygga friser).

Beträffande fyllningen i mullbänksdelen  är det inte nödvändigt att byta material. Om det inte har varit någon fulktinträngning eller elak lukt kommer den även att fungera i fortsättningen med kompletterad isolering enligt ovan.

keyboard_arrow_up