fbpx

Kalkputsad fasad

Frågeställare: Ettermyran
Vår 3 vån. fast. är från 1922. Byggd i trä med spiktegel med putsad fasad. 1970 gjordes en fastadrenovering där skador lagades och fasaden målades med Stråbrukens kalkfärg.

På många ställen har nu putsen spruckit och det finns ett antal frostskott på sydgaveln. Liknande fast. här i Linköping har fasadrenoverats så att fasaden gjorts “ren” intill trästommen. Därefter har skivor satts fast och utanpå detta har sedan STO-puts sprutats. Ser dött och tråkigt ut och gissar jag kan leda till röta eftersom det inte finns någon luftspalt.
Ovetenskapligt undrar jag hur länge jag kan avvakta med att åtgärda fasaden och hur skall det göras för att hållas sig till ursprunget? Var finns kompetensen att göra detta? Hur läser jag in mig på det hela? Vi vill behålla orginalutförandet så långt detta kan gå.

Svar:
Av bilden att döma är det nog materialsprängning. Kan vara osläckt kalk, eller något i ballasten som expanderar kraftigt under inverkan av vatten. Sprickorna du nämner, men som inte syns på bilden kan komma av rörelser i fasaden.
Bra att du inte vill använda STO’s system som inte ger en levande och vacker yta.
En metod som bla har använts i kv. Detektiven i Linköping (hörnet Linnégatan/ S:t Larsgatan) är rengöring till spikteglet, komplettering och utbyte av senare ditsatta “spiktegel” av lättbetong varefter fasaden putades med hydrauliskt kalkbruk (medelstyrka) och avfärgades med silikatfärg utan tillsatser. Mycket bra resultat.
Du kan kontakta Nils-Åke Hedström på Grontmij AB 013 480 27 75, som var projektledare, eller renoveringsarkitekt Per Arne Ivarsson på Idomenico 031-19 64 80, som också är ledamot i Byggnadsvårdsföreningens styrelse.