fbpx

Län: Västmanland
Ort: Västmanland/Södermanland
Datum: 08-08-2012

Den kulturhistoriskt värdefulla och 4 mil långa kalklinbanan i Västmanland/Södermanland, från 1940-talet, är nu akut rivningshotad. Ägaren Nordkalk ansökt om rivningslov i samtliga fem berörda kommuner för respektive bandel. Fråga om byggnadsminnesförklaring anmäldes till länsstyrelserna år 1999 och linbanan utsågs till årets industriminne år 2003 av Industriminnesföreningen. Riksantikvarieämbetet och de båda länsstyrelserna har satsat närmare 10 miljoner kr i restaurerings- och underhållsbidrag. Ett möte ska hållas efter sommaren mellan länsstyrelserna och Nordkalk för att diskutera om förutsättningar finns att byggnadsminnesförklara banan. En bevarandelösning bygger i praktiken helt på Nordkalks välvillighet. Läs mer i länken nedan.

Uppdateringar
02-04-2013
Rivningshotet kvarstår. Kalklinbanan mellan Vingåker och Köping kommer inte att byggnadsminnesförklaras. Det har länsstyrelserna i Västmanland och Sörmland beslutat. Christer Alzén, enhetschef på samhällsbyggnadsenheten på Länsstyrelsen i Västmanland, menar att det som varit avgörande är att man inte lyckats hitta någon lösning för vem som ska äga och förvalta linbanan på lång sikt. Nordkalk har sedan tidigare klargjort att de inte är intresserade av att äga och förvalta linbanan vid en eventuell byggnadsminnesförklaring. En ljuspunkt är dock att Moderaterna i Köping har skickat in en motion till kommunfullmäktige där de vill att Köpings kommun ska bevara en del av kalklinbanan.
28-05-2013
I början av juni 2013 inleds troligtvis rivningen av den 70 år gamla kalklinbanan mellan Vingåker och Köping.
01-07-2013
Rivningen av den gamla anrika kalklinbanan mellan Hjälmarens södra strand och Köping har påbörjats. Samtidigt pågår kampen in i det sista för att försöka rädda en del av banan. Kalklinbanans vänner vill ta över delar av kalklinbanan (cirka en fjärdedel) och har därför inlett förhandlingar med Nordkalk. Nordkalk ska nu snabbutreda om detta är möjligt.

Externa länkar
Rivningsansökan hotar kalklinbanan
Rivningshot mot Kalklinbanan – nu avgörs frågan
Kalklinbanan blir inte byggnadsminne
Moderaterna i Köping vill spara en del av kalklinbanan
Tidigast första juni rivs kalklinbanan
Förhandlingar pågår
Nu rivs kalklinbanan – men kanske inte hela…
Kalklinbanan Wikipedia

keyboard_arrow_up