fbpx

Kägelbanan i Lindesberg

Kyrkberget, Lindesbergs Kommun. Foto: Kxxvii CC BY-SA 4.0

Län: Örebro
Ort: Lindesberg

Uppdatering 26-11-2020
Nu genomförs en varsam renovering av kägelbanan, på uppdrag av Kyrkbergets Vänner och med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen.

Anmälan 23-10-2017
Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg uppfördes 1883 av Linde Kägelklubb. Föreningens syfte vara att förena sällskaplig samvaro med en för själen roande och för fysiken välbehövlig sysselsättning.
Kägelspel var vid slutet av 1800-talet en spridd hobby som i Lindesberg höll i sig ända till 1970-talet då medlemsantalet var så pass minimerat att fortsatt verksamhet var ogörligt. Byggnaden lämnades då i förfall och med undantag för tillfälliga upprustningar har husets skick stadigt försämrats.
Några kulturminnesmärkta banor finns fortfarande kvar. I Finspång finns en som är byggd 1858. I Dådran i Dalarna finns en av de bäst bevarade kägelbanorna. Andra kägelbanor finns bland annat i Arboga, Skultuna, Linköping, Medevi brunn och Södertälje.
Kägelbanans öde har tidigare uppmärksammats av olika intressenter:
En privatperson ville överta och flytta byggnaden – men under sommaren har besked lämnats om att intresset inte kvarstår.Miljöpartiet har lämnat in en motion om att kulturminnesmärka byggnaden för att kunna söka bidrag och rusta upp den som arbetsmarknadsåtgärd.Kyrkbergsgruppen har lämnat in medborgarförslag om bevarande och idéer på aktiviteter i och kring Kägelbanan.
Enligt underlaget till kommunstyrelsens ledamöter finns nu tre alternativ för Kägelbanan på Kyrkberget:
Sälja – att öppet annonsera ut byggnaden med möjlighet att flytta eller överta den på befintlig plats med avstyckning av lämpligt område. ”Detta bör kombineras med köparens beskrivning av användningsområde”, enligt underlaget.Renovera – renoveringar har genomförts under årens lopp och en ny renovering skulle uppskattningsvis kosta cirka 700.000 kronor. ”En förutsättning är att säkerställa verksamhet/aktivitet på entreprenad eller i kommunal regi”, enligt underlaget.Riva – ett alternativ som undanröjer fortsatt skadegörelse, eliminerar risken för personskador och påverkar inte investerings- och driftbudget, enligt underlaget.

Externa länkar
Tre förslag för kägelbanan | NA.se 30 sept 2015
Kyrkberget med Kägelbanan | Wikipedia
Kyrkberget, informationsblad från Lindesbergs Kommun
Eldsjälar vill rädda kägelbanan | Lindenytt 26 maj 2010
Kägelbanan i Lindesberg – ska den säljas, renoveras eller rivas? | Lindhekultur.se 5 okt 2017
Miljöpartiet vill rusta kägelbanan | 241.se 19 nov 2013
Utnyttja Kyrkbergets potential | Mittmedia Stefan Jansson 5 okt 2017
Opposition lyfte upp Kyrkberget på bordet | NA.se 26 mars 2013

keyboard_arrow_up