Kägelbanan i Lindesberg

Län: Örebro
Ort: Lindesberg
Datum: 23-10-2017

Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg uppfördes 1883 av Linde Kägelklubb. Föreningens syfte vara att förena sällskaplig samvaro med en för själen roande och för fysiken välbehövlig sysselsättning.
Kägelspel var vid slutet av 1800-talet en spridd hobby som i Lindesberg höll i sig ända till 1970-talet då medlemsantalet var så pass minimerat att fortsatt verksamhet var ogörligt. Byggnaden lämnades då i förfall och med undantag för tillfälliga upprustningar har husets skick stadigt försämrats.
Några kulturminnesmärkta banor finns fortfarande kvar. I Finspång finns en som är byggd 1858. I Dådran i Dalarna finns en av de bäst bevarade kägelbanorna. Andra kägelbanor finns bland annat i Arboga, Skultuna, Linköping, Medevi brunn och Södertälje.
Kägelbanans öde har tidigare uppmärksammats av olika intressenter:
En privatperson ville överta och flytta byggnaden – men under sommaren har besked lämnats om att intresset inte kvarstår.Miljöpartiet har lämnat in en motion om att kulturminnesmärka byggnaden för att kunna söka bidrag och rusta upp den som arbetsmarknadsåtgärd.Kyrkbergsgruppen har lämnat in medborgarförslag om bevarande och idéer på aktiviteter i och kring Kägelbanan.
Enligt underlaget till kommunstyrelsens ledamöter finns nu tre alternativ för Kägelbanan på Kyrkberget:
Sälja – att öppet annonsera ut byggnaden med möjlighet att flytta eller överta den på befintlig plats med avstyckning av lämpligt område. ”Detta bör kombineras med köparens beskrivning av användningsområde”, enligt underlaget.Renovera – renoveringar har genomförts under årens lopp och en ny renovering skulle uppskattningsvis kosta cirka 700.000 kronor. ”En förutsättning är att säkerställa verksamhet/aktivitet på entreprenad eller i kommunal regi”, enligt underlaget.Riva – ett alternativ som undanröjer fortsatt skadegörelse, eliminerar risken för personskador och påverkar inte investerings- och driftbudget, enligt underlaget.

Uppdateringar
19-02-2019
Kägelbanans öde är fortfarande oklart, och den står och förfaller. Hembygdsföreningen arbetar med objektet, men har ännu inga medel att kunna använda för byggnadens bevarande.

Externa länkar
Tre förslag för kägelbanan | NA.se 30 sept 2015
Kyrkberget med Kägelbanan | Wikipedia
Kyrkberget, informationsblad från Lindesbergs Kommun
Eldsjälar vill rädda kägelbanan | Lindenytt 26 maj 2010
Kägelbanan i Lindesberg – ska den säljas, renoveras eller rivas? | Lindhekultur.se 5 okt 2017
Miljöpartiet vill rusta kägelbanan | 241.se 19 nov 2013
Utnyttja Kyrkbergets potential | Mittmedia Stefan Jansson 5 okt 2017
Opposition lyfte upp Kyrkberget på bordet | NA.se 26 mars 2013

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler