Johannebergs landeri

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 07-10-2014

Hot om förvanskning/rivning. Johannebergs landeri, vid Korsvägen i Göteborg, hotas av förvanskning/rivning i samband med planerna för Västlänken, tågtunnel under Göteborg. Landeriet anlades redan under slutet av 1700-talet med en manbyggnad och två separata flygelbyggnader. Det utgör en viktig rest av landeriepoken i Göteborg och är en angelägen del av Göteborgs äldre historia där landerier och brukandet av donationsjorden har en stor roll. Anläggningen ingår i riksintresse för kulturmiljövården och är upptagen i kommunens bevarandeprogram. Den har i en kulturmiljöutredning tillmätts ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Schaktningen för tågtunneln vid Korsvägen riskerar att medföra stora negativa konsekvenser och kan komma att innebära att Johannebergs landeri måste rivas eller demonteras och återuppföras. Även landeriparken påverkas av schaktningarna. Att demontera och återuppföra byggnaden innebär att den kan bevaras, men risken är stor att åtgärden leder till en förvanskning av såväl byggnad som parkmiljö.

Externa länkar
Info om Västlänken
Miljökonsekvensutredning, kulturmiljö

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler