fbpx

Län: Västra Götaland
Ort: Järpås

Järpås stationssamhälle i Lidköpings kommun växte fram under 1800-talet i en tid då spannmålshandeln expanderade i området. Järpås stationshus och ett par magasinsbyggnader vittnar om denna historia. Stationshuset är uppfört på 1870-talet och är det enda bevarade äldre stationshus i kommunen.

Trafikverket har lämnat i en ansökan om rivningslov för Järpås stationshus, precis som de har gjort och gör för många andra järnvägsbyggnader runtom i landet. Ett alternativt förslag finns om att göra om vänthallen till utställningslokal för konst och annan lokal verksamhet.

Uppdatering 2021-06-29
Lidköpings kommun har avslagit Trafikverkets ansökan om rivning.

Foto: Olle Alm, 2015. Järpås station, gatusidan.

Foto: Hans Hellman

keyboard_arrow_up