fbpx

Frågeställare: Maria
Hej vill veta för och nackdelar med järnvitriol på träfasaden. Spelar det någon roll vilket träslag panelen har. Bör man komplettera med något annat skydd? Finns det risk för missfärgning på grund, hängrännor mm. Tacksam för svar! Vänligen Maria

Svar:
Järnvitriol är ett ljusgrönt pulver som löses i 10 delar varmt vatten för ytbehandling av trä. Eventuellt har järnvitriol en svagt mögelhämmande verkan, men för övrigt är det varken en traditionell eller skyddande ytbehandling utan har främst använts för att snabbt ge träet ett åldrat intryck. Järnvitriol förekommer i slamfärg med pigment från kopparframställningen. På gran ger järnvitriolen en gröngrå kulör och på furu en mer ren grå kulör. Klimatet på platsen kan också påverka utseendet. Det finns en risk att träet spricker isär av vitriolen vid torkning om det är klena dimensioner. Järnvitriolen kan missfärga på plåt och leda till rostangrepp.