fbpx

Järnvägshotellet

Län: Norrbotten
Ort: Kiruna
Datum: 11-02-2011

Järnvägshotellet uppfördes 1903 efter ritningar av Folke Zettervall. Byggnaden är försedd med skyddsbestämmelser i befintlig detaljplan. I kommunens bedömning av byggnadens kulturhistoriska värde kan man läsa att det är en av de största byggnaderna från Kirunas tidigaste period liksom ett av de fåtal hotell som SJ lät uppföra utmed landets järnvägsnät. Men bevarandet är långt ifrån säkerställt. Tvärtom har Kiruna kommun för avsikt att avlägsna skyddsbestämmelserna i den nya detaljplanen. (Länk nedan).

Uppdatering september 2021
Byggnaden är riven.

Externa länkar
keyboard_arrow_up