fbpx

Järnhaltigt vatten – borra ny brunn?

Frågeställare: Marie Kvart

Vi har en grävd brunn 15 meter och i nivå med sjön Åsnen som man förr anrikade sjömalm från. Sjövattnet är fortfarande ytterst järnrikt. Vår brunn har över tid gett allt sämre vatten, vid senaste mätningen över fem gånger för höga järnvärden men även förhöjt mangan. Det är inte längre drickbart. Vi står därför inför valet att installera ett så kallat Göinge-filter och få bättre vattenkvalitet men fortfarande behöva snåla under torrare perioder, eller att borra ny brunn och hoppas på bättre kvalitet 80-120 m ner. Utgår från att vi inte är ensamma om detta dilemma. Hur ska vi tänka?

Svar:

Dessa typer av frågor är alltid svårt att ta ställning till. Men om det hade varit hemma hos mig så hade jag satsat på att borra en ny djupvattenbrunn. Detta då ni ibland har vattenbrist i den gamla brunnen samt att filterlösningar normalt kräver mer eller mindre underhåll. Med ett nytt borrhål kommer ni med större sannolikhet kunna säkerställa vattentillgången, även om denna lösning i värsta fall också kommer att behöva någon typ av vattenbehandling. Men förslaget är som sagt en chansning. Kolla gärna med en lokal brunnsborrare om hen har koll på hur vattnet i borrhålen i grannskapet är.

Frågan är besvarad av VVS-konsult Christer Nordemo

keyboard_arrow_up