fbpx

Län: Blekinge
Ort: Karlshamn

Uppdatering 2021-04-21
Jannebergs gård är räddad! Byggnaden har köpts av privatpersoner som har för avsikt att vårda och bevara den. Processen kring Jannebergs gård är ett bra exempel på när lokal opinion har haft stor betydelse för resultatet.

2020-03-13
Karlshamns kommun har köpt in mark för att kunna använda till bostäder och företagsetableringar. I köpet ingick bland annat Jannebergs gård. Byggnaden uppfördes redan 1818 och fick sitt nuvarande utseende 1918. Nu menar kommunen att byggnaden är ett hinder i exploateringen av området, och att det skulle kosta hela 20 miljoner att renovera. Området omfattas inte av detaljplan idag. Ett planprogram håller på att tas fram.

Det är vanligt att man säger att renovering blir för dyrt, men det här är ett hus som folk vill bo i, en pärla för kommunen och något som är attraktivt. Det måste gå att sätta upp regler så att man kan renovera byggnaden och samtidigt ha verksamheter i närheten. Renovering kan göras i flera steg och det finns aktörer som kan göra det på ett sätt som är lönsamt. Att riva är både historielöst och dåligt ur miljösynpunkt.

keyboard_arrow_up