fbpx

Jannebergs gård

Län: Blekinge
Ort: Karlshamn

Karlshamns kommun har köpt in mark för att kunna använda till bostäder och företagsetableringar. I köpet ingick bland annat Jannebergs gård. Byggnaden uppfördes redan 1818 och fick sitt nuvarande utseende 1918. Nu menar kommunen att byggnaden är ett hinder i exploateringen av området, och att det skulle kosta hela 20 miljoner att renovera. Området omfattas inte av detaljplan idag. Ett planprogram håller på att tas fram.

Det är vanligt att man säger att renovering blir för dyrt, men det här är ett hus som folk vill bo i, en pärla för kommunen och något som är attraktivt. Det måste gå att sätta upp regler så att man kan renovera byggnaden och samtidigt ha verksamheter i närheten. Renovering kan göras i flera steg och det finns aktörer som kan göra det på ett sätt som är lönsamt. Att riva är både historielöst och dåligt ur miljösynpunkt.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler