fbpx

Jamtli 2019

Jamtli 2020. Foto: Josefina Fogelin 2020
JÄMTLAND 23-29 juni
Jamtli, som är Jämtlands länsmuseum, består av ett friluftsmuseum och ett inom-husmuseum. I den vackra miljön står flera historiska hus och gårdar.

Byggnaderna representerar olika platser, tidsperioder och byggnadsskick typiska för platsen och visar både landsbygd och stadsmiljö. I tidens anda monterades hus ned på olika platser för att sättas upp på museet. Det är i år sjätte gången som Jamtli anordnar byggnadsvårdsläger.

Under sommarens byggnadsvårdsläger på Jamtli fick våra deltagare teoretisk och praktisk handledning i:
timmerlagning/restaurering äldre timmerbyggnad, hyvling och läggning av brädtak, fönsterrenovering