fbpx

Jakobsbergsskolan

Län: Värmland
Ort: Kristinehamn
Datum: 20-02-2014

Uppdatering juni 2017: Det blir inget prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen för de som överklagat rivningen av ett flertal fastigheter i kvarteret Björktrasten i Kristinehamn, ett objekt på Gula listan. Därmed kan de nu rivas. Och en unik och synnerligen intakt skolmijö från det tidiga 1900-talet riskerar att gå i graven. Kristinehamns Kommun, som knappast lider brist på lämpliga miljöer att placera ett nytt TOI-center, väljer detta till trots att radera ut en kulturmiljö med stora värden för etableringen. Ett synnerligen märkligt agerande som verkar handla mer om prestige än om strategisk klarsynthet.
Uppdatering dec 2016: Den fd flickskolan i centrala Kristinehamn har levt med ett förvansknings- och rivningshot en längre tid. Nyligen utsattes byggnaden för en mordbrand. Vi är oroade.
Rivningshot. I samband med ett pågående detaljplaneärende har det uppstått ett rivningshot mot Jakobsbergsskolans huvudbyggnad (fd Flickskolan Kristinehamn) från 1905. Syftet med planen är att ge möjlighet till uppförande av ett Teknik- och Innovationscenter. I ett förslag behålls Jakobsbergsskolan och i det andra förslaget utnyttjas hela kvarteret för etablering och anslutning till fastigheterna och Jakobsbergsskolan rivs. Rektors och vaktmästarbostaden samt verkstaden avser att rivas. Huvudbyggnaden har dock fått varsamhetsbestämmelser i detaljplanen ifall det visar sig att byggnaden kan bevaras och integreras i det nya Teknik- och innovationscentret. Inget rivningsförbud finns dock i planen och huvudbyggnadens öde är således osäkert.

Uppdateringar
28-09-2016
”I det fall en byggnadsminnesförklaring kan bli aktuell för Jakobsbergsskolan så bör en sådan innefatta hela eller en större del av miljön; skolbyggnaden, tjänstebostäder, uthus och den omgivande parken utgör tillsammans en miljö med stort kulturhistoriskt värde. Det är den samlade miljön, med en bevarad struktur från sent 1800-tal som i första hand ger miljön dess särart. Byggnadernas skydd bör framför allt omfatta dess exteriörer, men beträffande skolbygganden vore det motiverat att även skydda interiöra delar som trapphus, korridorer och den tidigare högtidssalen på våning två.” Ur Kv Björktrasten Kulturhistorisk utredning, 2016:9
20-02-2019
Skolbyggnaden står kvar, medan rektors- och vaktmästarbostäderna är rivna.

Externa länkar
Byggnader får rivas | nwt.se 14 juni 2017
Misstänkt mordbrand vid Jakobsbergsskolan | NWT 9 nov 2016
Hur skyddar kulturnämnden miljön? | VF 28 aug 2016
Stora brister i kulturmiljökompetens | NWT 30 juli 2016
Kv Björktrasten Kulturhistorisk utredning, 2016:9
Detaljplan för Teknik- och Innovationscenter
Skriv på namninsamlingen mot rivningen av Jakobsbergsskolan
Facebook Rädda Jakobsbergsskolan

keyboard_arrow_up