Isoleringsfråga ytterväggar 1930-talshus

Jag och min sambo har köpt ett 30-tals hus utan isolering!
Vi tänker tilläggsisolera utvändigt med 45mm samt invändigt med 95mm lin/träfiber/hampa isolering.
Vi undrar vart det isåfall skulle behövas ångbroms och om vi måste ändra konstruktionen något? Luftspalt?

Såhär är väggen uppbyggd idag:
30mm stående panel
30mm spikläkt
Tjärpapp
7.5cm stående spontad plank
Papp
25mm treetex

Svar:

Ju tjockare isolering desto större risk med kondens i konstruktionen. Därför rekommenderas normalt en ångbroms på insidan som skall se till att fukten från den (oftast) varmare och fuktigare insidan inte kan kondensera i väggmaterialen. Vid riktigt tjocka isoleringar och framförallt med mineralullsisolering krävs ett helt diffusionstätt skikt på insidan, dvs plast.  Rent byggnadsfysikaliskt är det bättre med utvändig isolering eftersom stommen då hålls varm och fungerar utjämnande. Om fasaden är välbevarad och eventuellt med tidstypiska snickerier så väljer man ibland ändå att isolera på insidan. Men även där kan det finnas värdefulla snickerier så det kan vara ett knepigt val.

Det är sällan man kan räkna hem en tilläggsisolering av ytterväggarna, framför allt om det skall ske både ut- och invändigt. Och om er vägg är vindtät utifrån är det faktiskt inte jättedålig isolering med massivt trä, det går att jämföra med en timmerstomme. Det finns andra mer kostnadseffektiva sätt att spara energi, till exempel att isolera vinden, dreva runt fönsterkarmar, renovera fönster med lågemissionsglas i innerbågarna och vindtätning. Ett tips är att läsa Energiboken innan ni påbörjar projketet.