Isolering under eternittak

Frågeställare: Vill ha ett hus som andas
Hej mitt hus har haft en mineralulsisolering utan luftspalt mot takspån under eterniten och bjälkar och avslutat med svart plast och någon fiberplatta inåt.
Kan jag isolera med cellulosafiber utan luftspalt? Jag funderar på att inåt klä med brädtak? Om jag väljer att spruta in lösull måste jag då ha något annat emellan typ vindspärr mot mina bräder? Vad innebär vindspärr för material och måste jag ha något mot takpappet upp?

Svar:
Hej Elisabet
Blev inte riktigt klok på om du skall ha kvar det gamla yttertaket med takspån och eternit. Skall du det så fungerar det att blåsa lösull mot det. Ett annat alternativ uppåt kan vara t.ex en masonit mellan bjälkarna att blåsa isoleringen emot.
Om du inåt skall ha ett spåntat brädtak av hyfsad kvalitet så behöver du inte ha något annat innanför. Om du däremot vill använda ospåntade brädor eller använder en panel där det kan finnas glipor eller kvisthål skulle jag rekommendera någon form av papp innanför. Detta helt enkelt för att inte isoleringen skall trilla igenom. Här kan du mycket väl använda något av de material som benämns ”vindspärr”, t.ex. en tjärpapp.