fbpx

Isolering och ventilation i gammalt hus

Frågeställare: Magnus Otterskog
Vi bor i en gammal skola från 1895 och håller på att inreda vinden på huset. Jag har också lagt om taket och för att få det tätt innan isolering har jag under tegelpannorna lagt en duk (Proctor Roofshield) som skall kunna släppa ut fukten inifrån. Sedan har jag tänkt att isolera uatn luftspalt med cellulosaisolering på båda sidor täckt av diffusionsöppen vindduk (T-vind från T-emballage). Innanför isoleringen har jag tänkt ha brädväggar med lera som ytskikt. På så vis hoppas jag på att kunna få en bra och sund lösning på fukttransporten ut från huset. Har jag tänkt rätt här?

Nu till ventilationen, huset är ganska stort med stora luftvolymer och byggmyndigheten här i stan vill då att vi installerar en stor ventilationsanläggning för att omsätta rätt luftvolym per tidsenhet enligt de normer som finns. Min fråga är, gäller dessa normer också hus som är byggda utan plast? Jag kan inte riktigt se att jag behöver denna stora ventilationsanläggning i ett gammalt, otätt hus med stora luftvolymer och relativt bra självdrag genom kaminer och gamla fönster. Jag skulle helst bara vilja ha tilluftventiler i sovrummen/allrummen och någon typ av enklare mekanisk frånluft från badrum och tvättstuga. Skulle det fungera och skulle det kunna godtas av kommunen? Vi har idag ingen ”konstgjord” ventilation på nedervåningen och det är aldrig några problem med dålig luft där.

Svar:
Gällande regler och bestämmelser är ofta anpassade för moderna metoder och material vid nyproduktion. Tyvärr finns inte alltid kompetensen att bedöma traditionella lösningar. Man kan göra avsteg från gällande bestämmelser t.ex om byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Ta kontakt med ditt länsmuseum och ta reda på om huset är inventerat och eventuellt skyddat. Länsmuseets byggnadsantikvarier bör kunna hjälpa dig vidare i ärendet. Om du är medlem i föreningen kan du också kontakta ditt länsombud som kan förmedla kontakter till erfarna konsulter.

keyboard_arrow_up