Isolering mot kallvind: Ångspärr/Ångbroms eller ingetdera

Det handlar mest om utrymmet mellan takstolarnas hanbjälkar ned mot taket till uppvärmd boyta. Idag är dessa ”fack” fyllda med sågspån och i vissa delar kutterspån. Mycket har sjunkit ihop. Under detta material finns inget tätskikt alls, utan man kommer direkt ned till ovansidan på underliggande rums tak. Murstockarna (finns två genom kallvinden) är numera kalla, då det nu är annan uppvärmning än den ursprungliga.

Så klart är jag i samband med eventuella insatser på isoleringen, fundersam på risk för mögelbildning på kallvinden. Det finns ingen mögelbildning idag.
Jag tycker mig förstå att det är bra att hindra luftvandring från underliggande uppvärmda utrymmen upp till vinden. Då kan man använda vindduk (eller motsvarande) på ovansidan tak, mellan hanbjälkarna tänker jag. Men man ska väl också undvika fuktvandring samma riktning? Jag använder mig av hygroskopiska isolermaterial (sågspån/kutterspån/modernare cellulosa-material).
Givet detta uppstår följande frågetecken:
* Ska jag använda ångbroms?
* Eller kanske rent av ångspärr (eftersom det väl ännu effektivare stoppar fuktvandring)? Fast i mitt mindset så hänger bruket av ångspärr ihop med bruket av icke-hygroskopiskt isolermaterial typ minerlull. Rätt eller fel?
* Eller kanske att jag inte ska använda vare sig ångbroms eller ångspärr? Ingendera, bara en vindduk?

Just nu känns det som att ju mer jag läser och frågar, ju mer förvirrande blir detta. Finns det något bra svar? Finns det något svar överhuvudtaget?

Svar:

Den vanligaste orsaken till mögelbildning på vinden är luftläckage från bostadsvåningen. Det kan ske genom håligheter runt vindslucka, gamla genomföringar för expansionskärl, vid rörelsefogar mellan murverk och bjälklag eller dylikt. Detta problem uppkommer nästan bara vintertid. Men alltför tjock isolering eller överventilering kan också orsaka skador.

I många äldre hus har innertaken målats och fogats så många gånger att det inte finns glipor men om man är osäker bör man lägga en vindpapp eller motsvarande under isoleringen på vinden och se till att den ansluter väl. Alla hus är ju olika men om man använder hygroskopisk isolering brukar man rekommendera ca 30-40 cm cellulosaisolering eller motsvarande.

Läs mer i artiklarna Tilläggsisolera – men inte för mycket och vindsisolering och vindsinredning. Diagrammet nedan visar vilken relativ luftfuktighet som kan ställa till problem, köp en en enkel hygrometer och övervaka klimatet före och efter isoleringsåtgärden för att se om mögeltillväxt kan ske. Det finns även många frågor här i forumet som behandlar liknande frågeställningar.