fbpx

Isolering mellan bottenplatta och golv, äldre fastighet

En liten del i ett rums trätiljor är nu öppnade, pga av genomförd rördragning (värmekonvertering).
Då syns underliggande bottenplatta, bärande träkonstruktioner och ovanpå dessa kommer så golvtiljorna. Allt ser mycket torrt och fint ut. Utrymmet mellan bottenplatta och trätiljor är fyllt av sågspån. Eller snarare var fyllt. Spånet har sjunkit ihop markant.
Jag funderar på att detta kanske bör åtgärdas, åtminstone den sträckan som nu är öppen. Innan golvet återställs.
Jag tänker mig att blåsa in cellusabaserad lösullsisolering. På det sättet helt enkelt fylla de utrymmen som jag nu kommer åt och så långt en blåsmaskins slang når.
Men vill hemskt gärna höra om detta är rätt tänkt, innan jag skrider till verket.

Svar:

Det är ett gott tecken att det är torrt och fint ovanför plattan. Annars kan detta vara en riskkonstruktion eftersom markfukt kan ta sig upp och skapa fuktrelaterade skador i fyllningen. Ofta lägger man idag i dessa fall trägolvet direkt på en luftspaltsbildande fuktskyddsmatta och en liten luftspalt mellan golv och sockel som ventilerar.

Men utan att veta om det rör sig om ett källargolv och hur det ser ut under betongplattan är det svårt att ge mer specifika instruktioner. Inblåsning av ytterligare cellulosafiber mellan golv och betongplatta kan sänka temperaturen i betongplattan vilket skulle kunna ändra förhållanden. Så det bästa, om golven inte är kalla, är kanske att låta det vara som det är?

keyboard_arrow_up